Přátelé rapotické školy

Název a sídlo sdružení, právní postavení

Název: PŘÁTELÉ RAPOTICKÉ ŠKOLY (dále je sdružení)

Sídlo: Školní 69, Rapotice, PSČ 675 73

Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem.

číslo účtu: 176 196 991 / 0300

(sponzorům děkujeme)


Cíl sdružení

Cílem sdružení je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc Základní škole Rapotice při rozvíjení a zkvalitňování výuky a zájmové činnosti žáků.

Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů sdružení zejména

  • působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině
  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí