Informace trvale platné

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

           Školní sklad

  • ve školním skladu je možno zakoupit některé školní potřeby, které nejsou hrazeny státem a žáci by si je museli opatřovat jinde. Skladem jsou všechny ve škole používané druhy sešitů, tužky, pera, obaly, lepidla, pravítka, gumy, štětce, ořezávátka, nůžky, trojúhelníky, pastelky, vodové barvy, kreslící bloky atd. za ceny běžné v obchodě

Omlouvání nepřítomnosti

Nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena následovně:

  • nepřítomnost z důvodu nemoci či rodinných důvodů - rodič omluví třídnímu učiteli co nejdříve, nejpozději do dvou dní osobně ústně nebo telefonicky, po ukončení nepřítomnosti písemnou omluvenkou do deníčku nebo žákovské knížky

  • plánovaná rodinná vícedenní rekreace - předem písemnou žádostí řediteli školy (formulář u ředitele školy); rodiče se tím zavazují, že se postarají o doplnění a osvojení zameškaného učiva

  • v případě, že žák překročí sto zameškaných hodin v rámci jednoho pololetí, bude vyučující oprávněn při nemoci žáka požadovat lékařské potvrzení, v ostatních případech není lékařské potvrzení nutné.

Doplňkové akce

  • koncerty, exkurze a další akce pořádané školou v době výuky jsou pro všechny žáky povinné, rozšiřují a doplňují výuku a nelze nechávat žáky bezdůvodně doma.

Jiné

  • do školy žáci nenosí cenné věci, za jejich ztrátu škola neručí

  • alespoň 1x týdně prohlédněte dětem vlasy - prevence výskytu vší

  • ve škole je žákům povoleno používat mobilní telefon, pouze v naléhavých případech a se svolením vyučujícího; v případě porušení tohoto pravidla bude telefon žákovi odebrán a předán rodičům při jejich návštěvě školy