Šance pro všechny

REALIZOVANÉ PROJEKTY


.

I MY MÁME

prázdninové zážitky


E-třídnice

žákovský  rodičovský přístup

Informace 

pro rodiče

vše 2020/21 

Jídelníček

týdenní aktuálně 

Sběry

stav žákovských úspor


CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity


Vzdělávání 

je tou nejdůležitější. Přistupujeme k němu moderně a s přihlédnutím k odkazu Komenského školy hrou. 

Máme rádi přírodu 

ve které se cítíme dobře. Vždyť nás obklopuje všude kolem a pohyb v ní k tomu neodmyslitelně patří.

Spolupráce

je pro nás nesmírně důležitá. Vítáme a ctíme jakoukoliv spolupráci s rodiči i ostatními partnery, 

O kapku více

než jen školní povinnosti se nabízí v množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Toto je náš příběh

Historie školství v Rapoticích se začala psát v roce 1886. Byly to jistě krásné časy, ale pokrok nezastavíš a tak se léty a desetiletími měnila školní budova i způsob práce v ní. O naši školu se s náležitou péčí staráme vně i uvnitř a nejinak je tomu se způsoby výuky žáků. Frontální způsob s rákoskou v ruce vystřídaly moderní formy výuky a přístup k žákům se znalostí dětské duše i skrytého potenciálu dítěte.

4

TŘÍDY

moderně vybavené učebny, dílna, tělocvična a mnoho dalších prostor pro naše aktivity 

5

ROČNÍKŮ

vzdělávajících se málotřídním způsobem, což znamená, že některé ročníky se učí společně

8

DOSPĚLÝCH

osob zajišťujících výchovněvzdělávací proces i provoz budov

64

ŽÁKŮ

navštěvujících školu ve školním roce 2020/21 formou prezenční i domácím vzděláváním 

NĚCO BYLO ... A NEBYLO TOHO MÁLO

Uskutečněné projekty
 

páťáků. Naposledy pospolu na půdě rapotické školy při přebírání vysvědčení. Dále se jejich cesty rozdvojují - jedni směrem na Březník, druzí do zastávecké školy. Jejich soudržnost ilustruje i poslední obrázek, kresba Veroniky Strašákové.

Vše se v dobré obrátilo, školní pobyty byly povoleny a my mohli s chutí začít plánovat a poté uskutečnit náš tradiční pobyt na jedovské turistické základně. Podniknout akci JEDOV kolmo 2021. Počasí si s námi pohrávalo jako kočka s myší, tropická vedra přes den střídal silný vítr, lijáky a bouřky v noci. Vytopené stany a sušení spacáků stanařů, to...

Čvn 18

Jerusalema

Asi není již třeba představovat. Jihoafrický tanec se stal symbolem koviodboje a výzvou pro další tanečníky. I naše dívky pátého ročníku se rozhodly a tak je tu toto malé video, které prezentuje jejich píli při nácvyku vyústivší závěrečným tance na školním hřišti. Šikovné holky.

Čvn 18

Robotics

Josef a Karel Čapkovi by se nejspíš zaradovali. Jeden to slovo vymyslel a vnuknul druhému, aby jej použil ve svém románu. Tedy Robot. Robotics slouží nako přenesený výraz pro cokoliv sloužícího člověku sloužícího a přitom pracujícího nezávisle na něm. Stačí čidla, pohonná jednotka a hlavně - programování. Pod vedením pana Hanuše si to starší žáci...

to tablo páťácké. Největší fuška byla, světe div se, snést je hotové z podkroví do přízemí. Instalace na zeď byla dílem okamžiku díky pánům z dílny od Polehlů. Takže tedy díky. Motiv tabla byl zvolen víceméně jednohlasně, stejně jako u kovidových triček. Tablo nese motiv počítačového monitoru se spuštěnou aplikací pro on-line výuku. Moc se jim to...

nemá ani za mák společného s bruselskou či jinou krajkou. Tenhle krajtový šat si obvykle položíš za krk, asi jako šálu, a on už se ti sám začne po těle pohybovat. Přesně takhle si to vyzkoušeli třeťáci, a potom také druháci se čtvrťáky, a ještě před nimi prvňáci, když paní Černá tuhle krásnou krajtu královskou přinesla do školy a spolu...

se svojí novou paní učitelkou, pro kterou to byla dobrodružná premiéra. Doprovod části rodičů byl tedy vítanou pomocí. Počasí vyšlo, bylo krásně, močály už vyschly a cesta příjemně uběhla. Pobyt na farmě u koní býl pohádkový, o to víc jízda na konících. No a bonus? Koupel v tůni s luční vůní. Cesta zpět byla těsně vedle kapek dešťových. Ty se...

nemohla snad nést na hrudi jiný motiv, než té malé ježaté potvory C19. Sami si vybrali design a na záda uístili vlastoruční podpisy. Vypadají dobře. Trička i ti naši páťáci. Budeme jim přát mnoho štěstí a úspěchů tam dál ... koho kam vítr zanese. Škoda jich, byl to dobrý ročník, ale čas nezastavíš. Ještě dovyrobí své pámáteční tablo, alespoň...

A samozřejmě také na kolech. Ta je nutno dát do souvislosti s těmi blaty. Začalo to takto. Sraz ve škole, odjezd na kolech v osm. Výborná zkratka přes pastviska zapříčinila, že Elis F. sjela kus cestu po zzádech, zadku, břiše ... a kolo pod ní, na ní, vedle ní. Rozblácené cesty pak byly přirozenou brzdou pro naše kola.Bláto ucpávalo mezery...


A NĚCO BUDE ...

Připravované projekty

  • Prázdniny - 1. 7. - 31. 8. 2021
  • Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 - 1. září 2021 od 8.00 do 9.30 hodin
  • Deštné 2022 - lyžařský pobyt na horách - 3. - 8. ledna 2022


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí