Šance pro všechny

REALIZOVANÉ PROJEKTY


.


E-třídnice

žákovský  rodičovský přístup

Informace 

pro rodiče

vše 2020/21 

Jídelníček

týdenní aktuálně 

Sběry

stav žákovských úspor


CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity


Vzdělávání 

je tou nejdůležitější. Přistupujeme k němu moderně a s přihlédnutím k odkazu Komenského školy hrou. 

Máme rádi přírodu 

ve které se cítíme dobře. Vždyť nás obklopuje všude kolem a pohyb v ní k tomu neodmyslitelně patří.

Spolupráce

je pro nás nesmírně důležitá. Vítáme a ctíme jakoukoliv spolupráci s rodiči i ostatními partnery, 

O kapku více

než jen školní povinnosti se nabízí v množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Toto je náš příběh

Historie školství v Rapoticích se začala psát v roce 1886. Byly to jistě krásné časy, ale pokrok nezastavíš a tak se léty a desetiletími měnila školní budova i způsob práce v ní. O naši školu se s náležitou péčí staráme vně i uvnitř a nejinak je tomu se způsoby výuky žáků. Frontální způsob s rákoskou v ruce vystřídaly moderní formy výuky a přístup k žákům se znalostí dětské duše i skrytého potenciálu dítěte.

4

TŘÍDY

moderně vybavené učebny, dílna, tělocvična a mnoho dalších prostor pro naše aktivity 

5

ROČNÍKŮ

vzdělávajících se málotřídním způsobem, což znamená, že některé ročníky se učí společně

8

DOSPĚLÝCH

osob zajišťujících výchovněvzdělávací proces i provoz budov

64

ŽÁKŮ

navštěvujících školu ve školním roce 2020/21 formou prezenční i domácím vzděláváním 

NĚCO BYLO ... A NEBYLO TOHO MÁLO

Uskutečněné projekty
 

Čvn 18

Jerusalema

Asi není již třeba představovat. Jihoafrický tanec se stal symbolem koviodboje a výzvou pro další tanečníky. I naše dívky pátého ročníku se rozhodly a tak je tu toto malé video, které prezentuje jejich píli při nácvyku vyústivší závěrečným tance na školním hřišti. Šikovné holky.

Čvn 18

Robotics

Josef a Karel Čapkovi by se nejspíš zaradovali. Jeden to slovo vymyslel a vnuknul druhému, aby jej použil ve svém románu. Tedy Robot. Robotics slouží nako přenesený výraz pro cokoliv sloužícího člověku sloužícího a přitom pracujícího nezávisle na něm. Stačí čidla, pohonná jednotka a hlavně - programování. Pod vedením pana Hanuše si to starší žáci...

to tablo páťácké. Největší fuška byla, světe div se, snést je hotové z podkroví do přízemí. Instalace na zeď byla dílem okamžiku díky pánům z dílny od Polehlů. Takže tedy díky. Motiv tabla byl zvolen víceméně jednohlasně, stejně jako u kovidových triček. Tablo nese motiv počítačového monitoru se spuštěnou aplikací pro on-line výuku. Moc se jim to...

nemá ani za mák společného s bruselskou či jinou krajkou. Tenhle krajtový šat si obvykle položíš za krk, asi jako šálu, a on už se ti sám začne po těle pohybovat. Přesně takhle si to vyzkoušeli třeťáci, a potom také druháci se čtvrťáky, a ještě před nimi prvňáci, když paní Černá tuhle krásnou krajtu královskou přinesla do školy a spolu...

se svojí novou paní učitelkou, pro kterou to byla dobrodružná premiéra. Doprovod části rodičů byl tedy vítanou pomocí. Počasí vyšlo, bylo krásně, močály už vyschly a cesta příjemně uběhla. Pobyt na farmě u koní býl pohádkový, o to víc jízda na konících. No a bonus? Koupel v tůni s luční vůní. Cesta zpět byla těsně vedle kapek dešťových. Ty se...

nemohla snad nést na hrudi jiný motiv, než té malé ježaté potvory C19. Sami si vybrali design a na záda uístili vlastoruční podpisy. Vypadají dobře. Trička i ti naši páťáci. Budeme jim přát mnoho štěstí a úspěchů tam dál ... koho kam vítr zanese. Škoda jich, byl to dobrý ročník, ale čas nezastavíš. Ještě dovyrobí své pámáteční tablo, alespoň...

A samozřejmě také na kolech. Ta je nutno dát do souvislosti s těmi blaty. Začalo to takto. Sraz ve škole, odjezd na kolech v osm. Výborná zkratka přes pastviska zapříčinila, že Elis F. sjela kus cestu po zzádech, zadku, břiše ... a kolo pod ní, na ní, vedle ní. Rozblácené cesty pak byly přirozenou brzdou pro naše kola.Bláto ucpávalo mezery...

Vlastní nožky ke zdolání cesty od školy ke Káji na farmu se rozhodli použít druháci a čtvrťáci v jednom balení, tedy II. třída. A taky tak učinili, což jim přineslo tak trochu jiné zážitky. Nejenom, že viděli mnoho zvířeny živé či méně, ale také si ledaskam vylezli. Slámy balíky, posed i klády a taky pole válcování.

Na kolech už umíme. Ověřeno jízdou zručnosti minulý týden. Teď ježdě výdrž v sedle. Trochu delší na tom sedle od kola, ale za odměnu i v sedle na hřbetě koňském. Toho jsme si užili také. Na farmě u Káji mezi Jakubovem a Lhoticemi. Bylo tam moc fajn. Prasátka, ovečky, včelky, svačina v teepee ... a potom to hlavní, koníci....


A NĚCO BUDE ...

Připravované projekty

  • Jedov kolmo 2021 - 22. - 25. června
  • Pasování na čtenáře - 1. ročník - 29. června
  • Vysvědčení - 30. června 


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí