Šance pro všechny

REALIZOVANÉ PROJEKTY


.


E-třídnice

žákovský  rodičovský přístup

Informace 

pro rodiče

vše 2020/21 

Jídelníček

týdenní aktuálně 

MS Teams

on-line výuka


CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity


Vzdělávání 

je tou nejdůležitější. Přistupujeme k němu moderně a s přihlédnutím k odkazu Komenského školy hrou. 

Máme rádi přírodu 

ve které se cítíme dobře. Vždyť nás obklopuje všude kolem a pohyb v ní k tomu neodmyslitelně patří.

Spolupráce

je pro nás nesmírně důležitá. Vítáme a ctíme jakoukoliv spolupráci s rodiči i ostatními partnery, 

O kapku více

než jen školní povinnosti se nabízí v množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Toto je náš příběh

Historie školství v Rapoticích se začala psát v roce 1886. Byly to jistě krásné časy, ale pokrok nezastavíš a tak se léty a desetiletími měnila školní budova i způsob práce v ní. O naši školu se s náležitou péčí staráme vně i uvnitř a nejinak je tomu se způsoby výuky žáků. Frontální způsob s rákoskou v ruce vystřídaly moderní formy výuky a přístup k žákům se znalostí dětské duše i skrytého potenciálu dítěte.

4

TŘÍDY

moderně vybavené učebny, dílna, tělocvična a mnoho dalších prostor pro naše aktivity 

5

ROČNÍKŮ

vzdělávajících se málotřídním způsobem, což znamená, že některé ročníky se učí společně

8

DOSPĚLÝCH

osob zajišťujících výchovněvzdělávací proces i provoz budov

64

ŽÁKŮ

navštěvujících školu ve školním roce 2020/21 formou prezenční i domácím vzděláváním 

NĚCO BYLO ... A NEBYLO TOHO MÁLO

Uskutečněné projekty
 

Ten krásný lesklý drátek, co vypadá jako zlatý, je ve skutečnosti měděný. To ale nebrání tomu, vyrobit si z něj nějaký pěkný šperk. A Keltové vymysleli nejen kalhoty, ale mnoho vzorů šperků je také jejich umem. My si ho trochu vypůjčili a nějaké ty šperky vyrobili. Do toho se ještě trochu učili a další činnosti prováděli.

... jak ho slavily jednotlivé třídy. Bohužel letos každý po svém. Zatímco distanční ročníky si mohly tak leda namalovat obrázek, my prezeční školáci jsme si to užili trochu víc, někdo tvořil a u někoho to vypadalo trochu jako karneval v Riu...

Ne, že by šlo zrovna o záchrany životů, ale někdy se s tím začít musí a práce s obvazem čili fáčkem je i trochu zábava. Hlavně, že se při tom fáčování nikomu nic opravdového nepřihodilo :-)

... ve skupinkách se třídou potulující ... a ač někteří na korunce Baltazar či Melichar psáno měli, všichni to byli pěkní Kašpaři. A dary? Žádné nepřinesli. Jen sami jsou to pěkní dárečci. Jen hleďme na ně - Pavláč, Jardáč, Jonášáč ... .

... přejeme samozřejmě Vám všem. Malou předběžnou zkoušku na ten slavný den si zažily všechny třídy již v pátek 18. prosince. Každý ale, vzhledem k nutným kovidovým opatřením, po svém. Bylo to sice bez sněhové nadílky, ale užili jsme si ten jeden den fajnově. Koledy jsme zabroukali, trochu si připomněli tradice, stromečky svítily, cukroví mezi zuby...

... stačí je jen trochu vyděsit. Dnes si tedy čert svoji daň nevybral, nikoho neodnest, ačkoli to rozhodně v plánu měl. Snad ví, co dělá. Každopádně slibů bylo, co uhlí ve sklepě a zamrzlé tváře také rozhodně nezpůsobil chlad. Viléme, Hynku, Jarmilo, Jardo a Lukáši ... polepšete se! A teď už čerte pryč, těšíme se na Vánoce!

... jsou již zcela patrné na každém kroku. Namrzlélístečky i celé stromy, Zmrzlá jablíčka na jabloni. I ta kaluž se proměnila v zrcátko ledu. Pozor ať neuklouznete, protože padnout na sedítko docela bolí.

Říj 16

Permonium

... v Oslavanech, to je velký zážitek. Ale taky hodně poznání o tom, jak těžký byl život hornický. Počasí se zběsile změnilo a z předešlýche slunečných dní se stala deštivá nepohoda. Přesto, jak se zdá, si všihni "účastníci zájezdu" výlet poměrně dost užili. Tedy až na Šmona, jak vidno. To nejspíš proto, že na něm nezůstala nit suchá.

Spojení tří pojmů, které nenechají nikoho na pochybách o zaměření našeho putování na Vysočinu. Jak se žilo mnichům v klášteře, kde vařili pivo a kde chovali ryby, kdo byl Santini a jaké byly okolnosti vzniku kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře a další a další zajímavosti z úst našich průvodkyň ... A aby mluvení nebylo příliš, procházka...


A NĚCO BUDE ...

Připravované projekty

  • 72 hodin - úklidová akce okolí školy a obce - až to půjde
  • Dopravní výchova - (4. a 5. a. ročník) - až to půjde
  • Sběr starého papíru - 17. - 20 května; nakládka 21. května od 7.30 hodin
  • Jedov kolmo 2021 - 22. - 25. června - jestli to půjde


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí