Šance pro všechny

REALIZOVANÉ PROJEKTY


.


E-třídnice

žákovský  rodičovský přístup

Informace 

pro rodiče

vše 2020/21 

Jídelníček

týdenní aktuálně 

MS Teams

on-line výuka


CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity


Vzdělávání 

je tou nejdůležitější. Přistupujeme k němu moderně a s přihlédnutím k odkazu Komenského školy hrou. 

Máme rádi přírodu 

ve které se cítíme dobře. Vždyť nás obklopuje všude kolem a pohyb v ní k tomu neodmyslitelně patří.

Spolupráce

je pro nás nesmírně důležitá. Vítáme a ctíme jakoukoliv spolupráci s rodiči i ostatními partnery, 

O kapku více

než jen školní povinnosti se nabízí v množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Toto je náš příběh

Historie školství v Rapoticích se začala psát v roce 1886. Byly to jistě krásné časy, ale pokrok nezastavíš a tak se léty a desetiletími měnila školní budova i způsob práce v ní. O naši školu se s náležitou péčí staráme vně i uvnitř a nejinak je tomu se způsoby výuky žáků. Frontální způsob s rákoskou v ruce vystřídaly moderní formy výuky a přístup k žákům se znalostí dětské duše i skrytého potenciálu dítěte.

4

TŘÍDY

moderně vybavené učebny, dílna, tělocvična a mnoho dalších prostor pro naše aktivity 

5

ROČNÍKŮ

vzdělávajících se málotřídním způsobem, což znamená, že některé ročníky se učí společně

8

DOSPĚLÝCH

osob zajišťujících výchovněvzdělávací proces i provoz budov

64

ŽÁKŮ

navštěvujících školu ve školním roce 2020/21 formou prezenční i domácím vzděláváním 

NĚCO BYLO ... A NEBYLO TOHO MÁLO

Uskutečněné projekty
 

Kvě 14

Mičuríni

Prvouka praví, že: vložíš-li semínko do zeminy úrodné a hloubi přiměřené, nepříliš upěchuješ a řádně zaléváš, výsledku v podobě klíčků, potažmo malých rostlin, se zajisté brzy dočkáš. Nebyly to sice růže, ale vypěstovat pěknou fazolku, to je jistě stejně důležité a úctyhodné.

rovněž vyrobili přáníčka k jejich svátku - Dni matek. Malý dík za velkou péči a lásku, kterou jim neustále projevují a se kterou se o ně starají.

jsme vyrobili: něco voňavého - takového toho malého střapatého látkového panáčka s bylinkami unitř (to proto tak voní) a něco tajemného - papírovou krabičku s překvapením uvnitř (ale to je tajemství pro maminky a prozradit to předem, to by bylo po překvapení).

Pře Suďo, Lesní Jakáč a Rapo je to na Pertovy kameny, co by na koštěti doletěl. Dnešní košťata už nejsou, co bývala dřív. To už má navigaci a turbo, takže tahle trasa se dá zvládnout za pár minut. Pokud jste tedy v pátek 30. dubna viděli nad zmíněnými obcemi rychle se míhající světélkující objekty, nejednalo se o UFO (Unidentified Flying...

Pohrabaná, vyčištěná od mechu a bůhvíkde se vzavšich odpadků. Taková je předzahrádka naší školy. Docela nám foukalo, prach se zvedal do očí, ale statečně jsme vytrvali a svoje předsevzetí dokonali. Okolí školy je teď čisté, jak to má být a my jsme spokojení s dobře vykonanou prací. Za firmu "Spojené smetáky s.r.o." žáci pátého ročníku.

... a už jsme si o jejich životě a zvycích opravdu hodně povídali. Jejich vyrábění nás v mnohém inspirovala a tak tvoříme šperky a kříže nejrůznějšími technikami. A protože čas čarodějný přichází, nějaké jsme si z látek také spíchli. Nebo spíš spíchly. Klukům se do toho totiž moc nechtělo.

... a taky pár čarodějnic jsme vyrobili ručo pučo. Takže sami a vlastními silami. Čarodějnice se blíží, tak to bylo celkem jasné, to být musí. A jak to bylo s těmi kamínky? Na vycházce lesem za sokolovnou jsme dva takové malované objevili. Moc se nám zalíbily a zkusit namalovat vlastní přece není tak těžké. Někam ho na viditelném místě položíme...

A to vše v jednom. Chvíle přírodovědné a chvíle herní se přece krásně doplňují. Poznávání rostlinek, ať těch zahradních, či těch lučních, a kolotočování, čili rotátorování, tak to obojí nás hodně baví.

Tedy pokud mi síly a moje muší váha budou na takový úkol stačit. Toto je zastaveníčko na jedné z etap herních prvků "Boří". Nám se bořit nepodařilo a docela pěkně jsme se zde vydováděli a příště budeme pokračovat na dalším stanovišti.


A NĚCO BUDE ...

Připravované projekty


  • 72 hodin - úklidová akce okolí školy a obce - květen - probíhají po třídách
  • Sběr starého papíru - 17. - 20 května; nakládka 21. května od 7.30 hodin
  • Zdravé zoubky - 26. května - 1. ročník
  • Venkovní tělocvik - 26. května - III. a IV. třída
  • Venkovní tělocvik - 27. května - I. a II. třída
  • Robotics - polytechnická hodina - po třídách s lektorem - květen - červen
  • Dopravní výchova - jízdy zručnosti 1. června
  • Focení tříd - začátek června
  • S Kájou na koně - červen - po třídách
  • Jedov kolmo 2021 - 22. - 25. června - snad to půjde


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí