Šance pro všechny

REALIZOVANÉ PROJEKTY


.


E-třídnice

žákovský  rodičovský přístup

Informace 

pro rodiče

vše 2020/21 

Jídelníček

týdenní aktuálně 

Sběry

stav žákovských úspor


CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity


Vzdělávání 

je tou nejdůležitější. Přistupujeme k němu moderně a s přihlédnutím k odkazu Komenského školy hrou. 

Máme rádi přírodu 

ve které se cítíme dobře. Vždyť nás obklopuje všude kolem a pohyb v ní k tomu neodmyslitelně patří.

Spolupráce

je pro nás nesmírně důležitá. Vítáme a ctíme jakoukoliv spolupráci s rodiči i ostatními partnery, 

O kapku více

než jen školní povinnosti se nabízí v množství mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.

Toto je náš příběh

Historie školství v Rapoticích se začala psát v roce 1886. Byly to jistě krásné časy, ale pokrok nezastavíš a tak se léty a desetiletími měnila školní budova i způsob práce v ní. O naši školu se s náležitou péčí staráme vně i uvnitř a nejinak je tomu se způsoby výuky žáků. Frontální způsob s rákoskou v ruce vystřídaly moderní formy výuky a přístup k žákům se znalostí dětské duše i skrytého potenciálu dítěte.

4

TŘÍDY

moderně vybavené učebny, dílna, tělocvična a mnoho dalších prostor pro naše aktivity 

5

ROČNÍKŮ

vzdělávajících se málotřídním způsobem, což znamená, že některé ročníky se učí společně

8

DOSPĚLÝCH

osob zajišťujících výchovněvzdělávací proces i provoz budov

58

ŽÁKŮ

navštěvujících školu ve školním roce 2020/21 formou prezenční i domácím vzděláváním 

NĚCO BYLO ... A NEBYLO TOHO MÁLO

Uskutečněné projekty
 

byl našimi malými sportovci zahájen, ačkoli oficiální start soutěže je posunut až na začátek října. To už bychom toho ale moc nenaběhali, právě běhy byly prvními disciplínami, které jsme absolvovali, a neboť pravidla již známa jsou, tak jsme si tak trochu nadběhli, dokud ještě počasí přálo. A to taky přálo, sluníčko svítilo a nám se krásně běhalo a...

Bylo takové, jak to říct, poloslavnostní. Klíč od školy, který noví prvňáčci přebírali z rukou pana starosty, aby si jím symbolicky otevřeli dveře naší školy, potažmo ke vzdělání, leží symbolicky vedle testovacích sad na covid. Ty jsou připraveny pro den druhý, kdy prvňáčci budou muset testování podstoupit. Ostatní ročníky v rámci svých učeben...

Zápis dětí do první třídy se uskutečnit nemohl. Náhradní plán? Než škola vypukne setkáme se všichni společně, rodiče, děti i učitelé, na Dni pro prvňáčky. Trochu toho povídání na začátek a potom už zábava, dovednosti ... sedm splněných úkolů a sladká i praktická odměna pro každého. Těšíme se na Vás v lavicích první třídy.

páťáků. Naposledy pospolu na půdě rapotické školy při přebírání vysvědčení. Dále se jejich cesty rozdvojují - jedni směrem na Březník, druzí do zastávecké školy. Jejich soudržnost ilustruje i poslední obrázek, kresba Veroniky Strašákové.

Vše se v dobré obrátilo, školní pobyty byly povoleny a my mohli s chutí začít plánovat a poté uskutečnit náš tradiční pobyt na jedovské turistické základně. Podniknout akci JEDOV kolmo 2021. Počasí si s námi pohrávalo jako kočka s myší, tropická vedra přes den střídal silný vítr, lijáky a bouřky v noci. Vytopené stany a sušení spacáků stanařů, to...

Čvn 18

Jerusalema

Asi není již třeba představovat. Jihoafrický tanec se stal symbolem koviodboje a výzvou pro další tanečníky. I naše dívky pátého ročníku se rozhodly a tak je tu toto malé video, které prezentuje jejich píli při nácvyku vyústivší závěrečným tance na školním hřišti. Šikovné holky.

Čvn 18

Robotics

Josef a Karel Čapkovi by se nejspíš zaradovali. Jeden to slovo vymyslel a vnuknul druhému, aby jej použil ve svém románu. Tedy Robot. Robotics slouží nako přenesený výraz pro cokoliv sloužícího člověku sloužícího a přitom pracujícího nezávisle na něm. Stačí čidla, pohonná jednotka a hlavně - programování. Pod vedením pana Hanuše si to starší žáci...

to tablo páťácké. Největší fuška byla, světe div se, snést je hotové z podkroví do přízemí. Instalace na zeď byla dílem okamžiku díky pánům z dílny od Polehlů. Takže tedy díky. Motiv tabla byl zvolen víceméně jednohlasně, stejně jako u kovidových triček. Tablo nese motiv počítačového monitoru se spuštěnou aplikací pro on-line výuku. Moc se jim to...

nemá ani za mák společného s bruselskou či jinou krajkou. Tenhle krajtový šat si obvykle položíš za krk, asi jako šálu, a on už se ti sám začne po těle pohybovat. Přesně takhle si to vyzkoušeli třeťáci, a potom také druháci se čtvrťáky, a ještě před nimi prvňáci, když paní Černá tuhle krásnou krajtu královskou přinesla do školy a spolu...


A NĚCO BUDE ...

Připravované projekty

  • Ředitelské volno - 27. září 2021
  • Divadlo Polárka Brno - O Glastinovi a slepé dívce - 6. října 2021
  • 72 hodin - úklidová akce v rámci celorepublikového projektu - 15. října 2021
  • Tonda Obal na cestách - ekologický program zaměřený na nakládání s odpady - 22. října 2021
  • Deštné 2022 - lyžařský pobyt na horách - 3. - 8. ledna 2022
  • Jedov kolmo 2022 - pobyt na turistické základně - 14. - 17. června 2022


A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí