Paličkování

2023/2024


  • pro žáky 1. - 5. ročníku
  • vedoucí kroužku paní Vítězslava Radová
  • Termín konání: pátek od 13.15 do 15 hodin
  • Cena: 300,- Kč za pololetí (začínající - vstupní investice 1 000 Kč)

Náplň práce kroužku:

- seznámení s technikou paličkování

- zhotovování krajek a dalších výtvorů touto technikou

Cíl kroužku:

- rozvíjet estetické cítění, trpělivost a zručnost, vztah k rukodělnému tvoření a tradicím