Kolo štěstí

... NEMÍT O KOLEČKO MÍŇ ...

Formou motivace a také trochu výchovným prostředkem je zavedení školního institutu pravidelného hodnocení každého žáka za období dvou týdnů.  

PRAVIDLA

 • možnost točení kolem štěstí se vztahuje na všechny žáky ZŠ Rapotice
 • sledovaný cyklus je období dvou školních týdnů
 • vyhodnocení cyklu probíhá zpravidla v pátek v průběhu posledního dne cyklu
 • odměny získané točením kolem štěstí se uplatňují v následujícím období

CO lze získat?

 1. Možnost sedět celý následující týden s vybraným spolužákem za podmínek nevyrušování
 2. Věcná odměna - školní potřeba
 3. Odpuštění jednoho zapomenutí školní pomůcky nebo domácího úkolu
 4. Jeden bezplatný pobyt u PC v rámci klubu internet
 5. Odpuštění zvoleného (učitelem svoleného) domácího úkolu v následujícím týdnu
 6. Věcná odměna - hračka
 7. Možnost smazání jedné nepodařené známky v následujícím období

P - prémie = možnost výběru kterékoliv odměny 1 - 7

ZA CO lze získat?

 • Bez zapomenutí úkolů a pomůcek
 • Bez řešení kázeňských prohřešků
 • Za kultivované stravování ve školní jídelně
 • Za udržování pořádku v osobních věcech
 • Za udržování pořádku v prostorách školy
 • Za včasné příchody do školy
 • Neporušení žádného z bodů školního řádu


... a NAVÍC ...

 • Neporuší - li žák během celého posuzovaného období žádné z pravidel ani jednou, získává písemnou pochvalu, která slouží při hodnocení žáka na vysvědčení.
 • Poruší - li žák během celého posuzovaného období některé z pravidel více než sedmkrát, je mu uděleno písemné napomenutí, které slouží jako podklad při hodnocení žáka na vysvědčení.

A pokud jsi možnost zatočit si nezískal, máš zkrátka smůlu nebo o kolečko míň ...!