Letní tábory

NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY ...

Myšlenka vystoupivší z čísi hlavy někdy v zimě sedmadevadesátého roku zkusmo uspořádat letní tábor nám nakonec darovala jedenáct let krásných letních zážitků mezi dětmi, mládeží a partou lidí, kteří byli ochotni pracovat do roztrhání těla bez nároku na odměnu. Tedy až na jednu a tou jim byla kupa zážitků a z nich zůstavších vzpomínek, které zůstanou v jejich myslích navždy.

Tři ročníky na Kratochvílově Mlýně, krásném místě mězi Okříškami, Přibyslavicemi a Číhalínem.  

Osm let v údolí řeky Rokytné nedaleko Biskupic u Hrotovic. 

Ze všech jedenácti ročníků byly pořízeny tisíce fotografií, hodiny filmových materiálů, kilogramy kronik, zápisků a poznámek. Záměrem je vše postupně dotřídit a zveřejnit. Odkazy na fotogalerie a další materiály se zde nejspíš jednou objeví, kdy to bude je však zatím ve hvězdách, jaké nám zářili poslední táborovou noc roku 2009 nad biskupickým údolím říčky Rokytné.

Loga posledních tří ročníků prezentují zaměření jednotlivých táborů.  

Říká se, že všechno krásné jednou končí a nevrátí se nikdy... ale - nikdy neříkej nikdy ...