Granty

POVINNÁ PUBLICITA

Probíhající

 • název projektu: Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Od 1. 9. 2021 čerpá škola finanční prostředky na doučování. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


 • název projektu a registrační číslo projektu: Moderní škola, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017339 

Od 1. 2. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 278.087,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

- Projektový den ve výuce


 • název projektu a registrační číslo projektu: Podpora společného vzdělávání ZŠ Rapotice, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009192

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 613.122,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

- Projektový den v ŠD/ŠK

- Projektový den mimo ŠD/ŠK

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

Ukončené

 • název projektu a registrační číslo projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání v Rapoticích, reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003657; Z finančních prostředků v celkové výši 2 684 206,57 - Kč bylo hrazeno: modernizace výukových prostor v ZŠ Rapotice prostřednictvím úpravy stávajících učeben. Nově byly vytvořeny: učebna výpočetní techniky, přirodovědných předmětů a polytechnických výchov. V rámci modernizace došlo ke zkvalitnění výuky předmětů, které navazují na klíčové kompetence - zejména komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné obory. Projekt proběhl v souladu s programem IROP, cíl 2.4.


 • název projektu a registrační číslo projektu: Moderní formy výuky ZŠ Rapotice; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001004

 • název projektu a registrační číslo projektu: S jazyky se neztratíme; reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1789

 • název projektu a registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách; reg. č. CZ.1.07/1.04.00/21.3743

 • název projektu a registrační číslo projektu: Podpora společného vzdělávání ZŠ Rapotice, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009192
 • Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

  Z finančních prostředků v celkové výši 613.122,- Kč hradíme tyto aktivity:

  - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů

  - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  - Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

  - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

  - Projektový den v ŠD/ŠK

  - Projektový den mimo ŠD/ŠK

  - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost