Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

  • Podzimní prázdniny: 26. - 27. října 2022
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023
  • Pololetní prázdniny: 3. února 2023
  • Jarní prázdniny: 20. - 26. února 2023
  • Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023
  • Hlavní prázdniny: 1. července - 3. září 2023

POZOR - Škola se odemyká v 7. 00 hodin, vyučování začíná v 7.50 hodin. Žáci musí být nejpozději 10 minut před začátkem vyučování ve třídě. Respektujte prosím tyto časy, aby nedocházelo k organizačním potížím a narušování výuky.