Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

  • Podzimní prázdniny: 27. - 29. října 2021
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022
  • Pololetní prázdniny: 4. února 2022
  • Jarní prázdniny: 14. - 20. února 2022
  • Velikonoční prázdniny: 14.  - 18. dubna 2022
  • Hlavní prázdniny: 1. července - 31. srpna 2022

POZOR - Škola se odemyká v 7. 00 hodin, vyučování začíná v 8.00 hodin. Žáci musí být nejpozději 10 minut před začátkem vyučování ve třídě. Respektujte prosím tyto časy, aby nedocházelo k organizačním potížím a narušování výuky.