Organizace školního roku


Organizace školního roku 2023/2024

  • Podzimní prázdniny: 26. – 27. října 2023
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
  • Pololetní prázdniny: 2. února 2024
  • Jarní prázdniny: 12. – 18. února 2024
  • Velikonoční prázdniny: 28. března 2024
  • Hlavní prázdniny: 29. června – 1. září 2024

POZOR - Škola se odemyká v 7. 00 hodin, vyučování začíná v 7.50 hodin. Žáci musí být nejpozději 10 minut před začátkem vyučování ve třídě. Respektujte prosím tyto časy, aby nedocházelo k organizačním potížím a narušování výuky.