Školní družina

PO ŠKOLE NEJSOU POUZE POŠKOLÁCI


  • Školní družina po vyučování pro zájemce je provozována v každý všední den od 12 do 15.30 hodin, přičemž ti žáci, kteří zůstávají v družině po 14 hodině, mohou zde vypracovávat některé méně náročné domácí úkoly.

  • Poplatek za pobyt v družině činí 8 Kč za každý den pobytu v družině. Z této částky jsou hrazeny zčásti provozní náklady školní družiny, zčásti spotřebu materiálu a náhradu inventáře a zčásti pitný režim v tuto dobu.

  • Na zápisní lístek vyznačte pečlivě, kdo smí dítě z družiny vyzvedávat. S osobou neuvedenou nebudou děti pouštěny. Rovněž uveďte časy, v nichž bude Vaše dítě družinu v jednotlivé dny opouštět. Mimořádné jiné odchody, které v průběhu roku nastanou, omlouvejte písemně na kartu "Mimořádné odchody ze ŠD" nebo osobně ústně vychovatelce ŠD, ne ústním vzkazem po dítěti ani sms zprávami, eventuelně dítě osobně vyzvedněte.

  • Respektujte prosím tato pravidla, jedná se o bezpečnost vašich dětí a plynulost provozu družiny.