Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče. 

Velice si vážíme toho, že jste se rozhodli svěřit Vaše dítě k základnímu vzdělávání právě naší škole. Děkujeme Vám za to. Zápisy do prvního ročníku proběhnou letos, vzhledem k epidemiologické situaci, bez přímé účasti dětí i Vás rodičů, ve škole při tradičním způsobu zapisování budoucích prvňáčků. Jakmile to bude možné, pokusíme se, stejně jako loni, nějaký den pro společné setkání zapsaných dětí i nás všech zainteresovaných uskutečnit.

Jak tedy při letošním zápisu postupovat

Stáhněte si příslušné tiskopisy a vyplněné a podepsané je zašlete zpět. Prosím, učiňte tak do 20. dubna 2021.

  • Formáty pro zaslání: Naskenované originály nebo uloženo do PDF.
  • Způsoby ověření: Máte-li možnost elektronického podpisu, ale je možno i ručně.
  • Komunikační cesty:

Datová schránka: cptmryb

E-mail: rapo@rapo-school.org
Lze i originál vhodit do schránky školy


Žádáme přijetí

V případě žádosti o přijetí Vašeho dítěte  prosím ještě o vytištění a vypracování materiálů v přílohách níže a zaslání spolu s požadovanými formuláři. Jde zčásti o posuzovací úkoly, ale zejména o motivaci dětem, aby se na školu těšily. Pokud nemáte možnost tisku, napište a předáme Vám je dle domluvy.

Následně Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí ke školní docházce. 


Vyřeš tyto úkoly:

Pracuj podle zadání na listě.

Porovnej dvojice, zakroužkuj, čeho je více.

Dokresli.

Zakroužkuj, co do řady obrázků nepatří.

Vyber si jednu z vystřihovánek, pečlivě ji vymyluj, vystřihni a slep. Fotografii s důkazem, jak se ti to povedlo mi můžeš poslat, ale vyrobené zvířátko si nechej na památku.

Žádáme odklad

V případě žádosti o odklad Vašeho dítěte je zapotřebí doložit potvrzením z poradny a od lékaře. Pokud jste si již toto předem vyřizovali, zašlete také. V opačném případě to dořešíme v lepších časech.

Následně Vám bude zasláno rozhodnutí o odkladu školní docházky.


Nejste-li si zatím zcela jisti svým rozhodnutím, mohl by Vám pomoci zorientovat se v problematice školní zralosti také článek níže. Lze i kdykoliv kontaktovat školu k možné konzultaci.


Školní zralost

JAK JI POSOUDIT

Školní zralost zahrnuje několik oblastí:


  • 1. Tělesná vyspělost a zdraví

Častá nemocnost nebo oslabená imunita může být problémem, dítě vypadává z kolektivu, také nestíhá sledovat učivo, látku pak musí dohánět doma s rodiči, což je pak náročné úplně pro všechny.

  • 2. Motorická obratnost

Sledujeme hrubou motoriku (chůzi, běh, koordinaci končetin, rovnováhu), jemnou motoriku (práce rukou, navlékání korálků apod..., ale také tkaničky, zipy a knoflíky) a samozřejmě grafomotoriku (práce s tužkou, správný úchop), sledujeme vývoj dětské kresby, uvolněnost ruky zájem dítěte o tuto činnost. Důležitou informací je dominace ruky - tj. pravák nebo levák, střídá-li dítě ruce, je to určitě důvod pro návštěvu poradny.

  • 3. Řeč

Vývoj řeči tvoří důležitou součást školní zralosti. Má-li dítě větší problémy s více hláskami, může to negativně ovlivnit nácvik čtení i psaní. Pokud samozřejmě dítě má potíže s jednou hláskou, tak to důvodem pro odklad není. V tomto ohledu by rodičům měl určitě poradit jejich logoped. Dítě by při vstupu do ZŠ mělo být schopné komunikovat v rozvinutých větách, gramaticky správně, vyprávět, recitovat a také vyjadřovat svoje pocity.

  • 4. Pozornost a pracovní návyky

Předškolní dítě by mělo být schopné vydržet u řízené činnost cca 15 minut, pracovat samostatně, pochopit zadání úkolů a vnímat instrukce učitele.

  • 5. Rozumové předpoklady

Do této oblasti patří hlavně pojmové vědomosti, dítě zná běžné každodenní věci, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, základní pojmy týkající se času, orientuje se v prostoru a na vlastním těle. Posoudí množství, velikost, pořadí, počítá do šesti apod.

  • 6. Emoční zralost, sociální zralost, sebeobsluha, samostatnost

Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíží od rodičů, umí navazovat komunikaci s kamarády i dospělými. Zvládá i určitou míru neúspěchu a překonává překážky. Dítě zvládá sebeobslužné činnosti - obléká se, obouvá, zouvá, stoluje apod.