Školní sportoviště

V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ VZDUCH

Tělocvična školy

  • Krom využití tělocvičny školou je možno ji využívat také pro provozování sportovních či nesportovních aktivit organizovaných spolky, oddíly nebo sdruženími.

    Podmínky k možnosti využívání jsou:

  • uzavření dohody mezi školou a oddílem, sdružením nebo uskupením
  • dodržování podmínek dohody


Školní hřiště

Školní hřiště, jako plochu veřejně přístupnou od května do října, je možno využívat k sportu i odpočinku za podmínek dodržování provozního řádu školního hřiště umístěného u vchodu na hřiště z ulice Školní. Vstup od ulice Hlavní slouží pouze pro personál školy a nelze jej ke vstupu na hřiště používat.