Adopce zvířat

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

2012/2013
LIŠKA POLÁRNÍ
1 500 Kč

Bush meat = jídlo z buše

Akce, které se účastní řada zoologických zahrad z celého světa na podporu volně žijících divokých zvířat, jichž denně stovky kusů končí v luxusních restauracích coby menu pro snobské marnotratné zákazníky. Smyslem akce je získání co největšího počtu podpisů, na podpisové archy, které budou zaslány vládám zemí, které tolerují nebo sami provádějí lov divoké zvěře. Naše škola podpořila úsilí zahrad podpisy žáků i zaměstnanců školy a zorganizováním podpisové akce v obci. Celkem bylo nashromážděno 175 podpisů. (2001)

2007/2008
MANDRIL RÝHOLÍCÍ
1 500 Kč

2001/2002
MANDRIL RÝHOLÍCÍ
1 000 Kč

2000/2001

LEV BERBERSKÝ 

1 000 Kč