Čestný název

Na základě nejvyššího zmocnění povolilo c. k. ministerstvo kultu a vyučování výnosem ze dne 8. prosince 1908 čís. 49000, by obecní škola v Rapoticích na paměť šedesátiletého panování Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva směla míti název: "Jubilejní národní škola císaře a krále Františka Josefa I."


FRANTIŠEK JOSEF I.

František Josef I. (18. 8. 1830 - 21. 11. 1916) převzal moc v kritických chvílích roku 1848, kdy se habsburská říše otřásala v základech. Mladý panovník začal vládnout absolutisticky a s přesvědčením v společenskou nadřazenost aristokracie a dynastie Habsburků.

Dlouhá léta vlády císaře a krále a způsob, jakým čelil rodinným tragediím vyvolávali u obyvatel monarchie dojem politické stability a trvalého bezpečí. Starý panovník se dožil i pohřbu svého následníka Františka Ferdinanda d´ Este. Atentát na něj posloužil jako záminka k zažehnutí válečného požáru a krásné uniformy Josefovy milované a protěžované armády ztrácely lesk v krvavých bitvách I. světové války.