GDPR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TO, CO ŘÍKÁ, JAK NEPROZRADIT VÍC, NEŽ SE SMÍ. A VÍC UŽ ANI GDPR