GDPR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TO, CO ŘÍKÁ, JAK NEPROZRADIT VÍC, NEŽ SE SMÍ. A VÍC UŽ ANI GDPR 

Pověřenec

jméno a příjmení: Ing. Alena Řezáčová

kontaktní údaje: Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104

675 71 Náměšť nad Oslavou

E-mail: rezacova@mesto-namest.cz

Telefon: 568 619 157

Mobil: 775 448 437

IS DS: s72bqcj