Klub Internet

TY NEJSI NA SÍTI? A EXISTUJEŠ VŮBEC?

  • PROVOZNÍ PODMÍNKY

  • členství v KLUBU INTERNET opravňuje člena k využívání výpočetní techniky - PC s přístupem na internet
  • každý člen může využívat PC a připojení k internetu k následujícímu: elektronické komunikaci, vyhledávání na internetových serverech s mravným obsahem, stahování dat do vlastních složek, práci s nainstalovanými spustitelnými aplikacemi
  • nelze instalovat jakýkoli z internetu stažený nebo přinesený software, stahovat data nemravného charakteru, využívat elektronické pošty k rozesílání spamu, dále není dovoleno pokoušet se prostřednictvím sítě nabourávat do cizích zabezpečených sítí, neprovádět změny v systémovém nastavení lokální sítě ani jednotlivých pracovních stanic
  • s technikou pracují s vědomím určeného správce sítě a pod jeho dohledem
  • v případě jakéhokoli problému neprodleně informují správce sítě o závadě
  • za práci na PC s připojením k internetu je členům účtována sazba 5 Kč/pobyt, účasti jsou evidovány na členských kartách
  • platby se provádí přadem zakoupením kuponu internet