Rosabella centre


Na pomoc centru byl vybrán a prostřednictvím organizace Humanisti zaslán finanční dar ve výši 3 000 Kč.

Rosebella preparatory centre je středisko pro děti z nejchudších vrstev Nairobi. Středisko vzniklo jako centrum pro chudé a bezbranné děti a sirotky. V roce 2010 se ve škole učilo celkem 575 dětí, převážně z chudých rodin a mnohdy částečných či úplných sirotků. Staralo se o ně celkem 18 zaměstnanců.