Angličtina basic

2023/2024


pro žáky 1. a 2. ročníku

  • vedoucí kroužku Hana Kryštofová
  • Termín konání: 1. roč. pondělí/čtvrtek od 12.10 do 12.40 hodin / 2. roč. úterý/pátek od 12.10 do 12.40 hodin ... vždy v rámci činnosti školní družiny
  • Cena: 300,- Kč za pololetí

Náplň práce kroužku:

- pozvolné budování slovní zásoby

- práce přímou metodou (bez učení gramatiky)

- nepsaná forma - práce s obrázky a jinými tištěnými materiály

Cíl kroužku:

  • seznámení s jazykem pro hladší vstup do výuky jazyka