Recyklohraní

UKLIĎME SI SVĚT

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Naše škola třídí krom starého papíru také použité úsporné žárovky a zářivky EKOLAMP, dále drobné elektrospotřebiče ASEKOL , akumulátory ECOBAT , plasty EKOKOM a použité tonery tiskáren SBÍREJ TONER.

... PROGRAM JE STÁLE AKTIVNÍ, POUZE CERTIFIKÁTY JIŽ NEJSOU ZASÍLÁNY

za rok 2013

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naši žáci v loňském roce vytřídili 1 televizor a 99 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,52 kWh elektřiny, 172,61 litrů ropy, 9,73 m3 vody a 0,05 t primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,47 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 2,00 tun.

za rok 2012

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v roce 2012 odevzdali do zpětného odběru celkem 89 kg elektrozařízení - konkrétně vytřídili 1 televizor a 3 monitory a dále 28 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 1,29 kWh elektřiny, 59,98 litrů ropy, 0,05 t primárních surovin, 5 730 litrů vody, snížili tím produkci nebezpečného odpadu o 1,13 t a produkci skleníkových plynů o 0,29 t CO2 ekv.

za rok 2011

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v roce 2011 vytřídili 7 televizí a 4 monitory. Tím jsme uspořili 1 kWh elektřiny, 32 litrů ropy, 8 243 litrů vody a 74 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili produkci nebezpečných odpadů o 2tuny/tuny.