Myslivost

2022/2023


  • pro žáky 1. - 5. ročníku
  • vedoucí kroužku pan Martin Bochníček
  • Termín konání: středa (ob týden) od 14.00 do 15.20 hodin

Náplň práce kroužku:

- seznamování s přírodou a myslivostí

- budování vztahu k přírodě a péči o ní

Cíl kroužku:

- rozvíjet vztah k přírodě a myslivosti