Myslivost

2023/2024


  • pro žáky 1. - 5. ročníku
  • vedoucí kroužku paní Jana Bochníčková a Lucie Svobodová
  • Termín konání: pondělí od 13.30 do 15.00 hodin
  • Cena: 300,- Kč za pololetí

Náplň práce kroužku:

- seznamování s přírodou a myslivostí

- budování vztahu k přírodě a péči o ní

Cíl kroužku:

- rozvíjet vztah k přírodě a myslivosti