Hudební kroužek

2023/2024


  • hra na flétnu a zpěv s kytarou
  • pro žáky 1. - 5. ročníku
  • vedoucí kroužku paní Jaroslava Polehlová
  • Termín konání: čtvrtek od 13.30 do 15 hodin (ob týden)
  • Cena: 300,- Kč za pololetí (lze půjčit flétnu - omezený počet)

Náplň práce kroužku:

- dechová, rytmická a melodická cvičení; zdravé dýchání, zvládnutí jednoduchých melodií a skladeb

- zpěv s doprovodem kytary

- rytmické tancování

Cíl kroužku:

- rozvíjet hudební cítění a lásku k hudbě