Slunce do škol

EKO-ENERGIE ZE SLUNCE

a rok 2012

 • uzavřena předběžná dohoda s firmou Freitag Project Development o umístění fotovoltaických článků pro výrobu elektřiny na střechu tělocvičny školy o výměře cca 100 m2 za smluvní úplatu
 • schválení přístupového bodu a smlouva o zpětném odběru elektřiny firmou ČEZ
 • uzavření smlouvy s firmou Freitag Project Development
 • montáž FVE
 • od počátku roku 2013 produkují elektrickou enrgii ze slunečního záření a odvádí ji do sítě

rok 2002

 • Projekt zaměřený na získává energií z přírodních zdrojů. Sestává z instalace slunečních kolektorů pro ohřev vody a s tím související systém rozvodu vody.

 • podána žádost o dotaci z fondu MŽPČR
 • uzavřena smlouva s dodavatelem projektu
 • potvrzena registrace žádosti na MŽPČR
 • provádění posudku
 • na základě rozhodnutí MŽPČR bylo rozhodnuto o neudělení dotace pro naši školu