Kolouš

KOLO - UŠ(Ž)

Se záměrem naplňování cílů dopravně výchovných především a také jako výlety poznávací s duchem sportovním probíhaly v letech 2003 až 2010 s vynechávkou v roce 2007 cyklotoulky po malebném okolí naší obce.


  • 2003 - do Ketkovic - cesta přes Sudice do Ketkovic, návštěva ZŠ Ketkovice
  • 2004 - do Kralic - cesta přes Sudice, Lesní Jakubov, Lhotice, návště památníku Bible kralické
  • 2005 - okruh Ketkovice - Lukovany - Vysoké Popovice - úkoply jízdy zručnosti v Lukovanech na hřišti, návštěva ZŠ Vysoké Popovice
  • 2006 - na hrad Levnov - cestou stopovaná družstev
  • 2008 - k Jakubovské přehradě - cesta přes Sudice, Lesní Jakubov, sportovně branné úkoly v lesích kolem přehrady
  • 2009 - k mlýnům na Oslavě - cestou úkoly dopravní výchovy
  • 2010 - do Kralic - cesta přes Sudice, Lesní Jakubov, Lhotice, návště památníku Bible kralické, kaple a ZŠ Kralice


Od roku 2011 jsme jednodenní cyklotoulky KOLOUŠovské nahradili vícedenními pobyty na turistické základně v Jedově s dopravou kolmo - čili Jedov kolmo