Školní stravování

JÍST SE MUSÍ HLAVNĚ ZDRAVĚ

Obědy

  • Stravování je možné ve školní jídelně obědy sem doveženými ze školní kuchyně z Kralic, v mimořádných a předem dohodnutých případech (dieta, vegetariánství apod.) také obědy donesenými. Cena jednoho žákovského obědu je 23 Kč pro žáky 7 do 10 let a 26 Kč pro žáky, kteří v uvedeném školním roce dosáhnou věku 11 let a starší.

  • Stravné je vybíráno začátkem měsíce předem a paušálně za 19 obědů dle své věkové kategorie (u inkasních plateb je částka stržena začátkem měsíce). Je-li měsíc kratší nebo delší než 19 dní nebo chybí-li dítě z důvodu nemoci, nic se nevrací, nedoplácí ani nepřevádí do dalšího měsíce, vyúčtování se provede až na konci školního roku s případnými následnými vratkami či doplatky. Výjimkou může být případ, kdy dítě odebírá oběd pouze některý den v týdnu. Potom je možné platit tento paušál zkráceně, např. za čtyři obědy v měsíci, pokud předpokládáte, že Vaše dítě bude chodit jednou týdně, osm obědů za dva obědy týdně atd.

  • V případě nepřítomnosti dítěte neprodleně obědy odhlaste, aby nedošlo k jejich propadnutí. Odhlásit nebo přihlásit oběd lze do 11 hodin předcházejícího dne vedoucí školní jídelny. V případě nemoci dítěte má dítě nárok na oběd pouze v první den nemoci (dle vyhlášky o školním stravování).

Pitný režim

  • Pro zajištění pitného režimu žáků je od dopoledních hodin ve školní jídelně k dispozici termos s nápoji. Není to však hlavní zdroj zajištění pitného režimu žáka. Tím by mělo být dostatečné množství tekutin donesených z domu.


Telefonní číslo školní jídelny:  +420 725 407 480