Uzavřené

ABSTRAKCE A ZOBECNĚNÍ INTUITIVNÍ PŘEDSTAVY UZAVŘENÉHO INTERVALU NA MNOŽINĚ REÁLNÝCH ČÍSEL