Školní psiny

KDO TO ŘEK? NA TOM NESEJDE ...

 • Na dlátě (drátě) seděl pták.
 • Vydra tvá tě uzdravila.
 • Teplotu měříme Narcisovou stupnicí ...
 • Nerosty jsou látky, které nerostou, například tabule, okno a lavice ...
 • zápis slovního příkladu:

v pondělí sebrali ....... 30 vajec

v úterý sebrali ...........40 vajec

celkem srali .................. x

 • Ve slově veliký napíšeme po l tvrdé y, protože je příbuzné od slova vysoký ...
 • Chovatel hlídá nemocné lidi ...
 • Přinesl jsem si do školy různá koření - kmín, hřebíček, fenek ...
 • Ve slově slymák napíšeme y, protože je příbuzné od slova hlemýžď ...
 • Sněhulák má mámu vločku a tatínek je mráz ...
 • Indova manželka je Indie, Jugoslávcova žena je Jugoslávie ..

 • Sámo byl chudý kupec pocházející z jižního Texasu ...
 • Hlavním městem Dánska je Kadaň ...
 • Jeho život visel na vlaku...
 • Kterou vysokou školu založil Karel IV. ? - kostel sv. Víta
 • Po Husově smrti následovalo rozpadání české republiky ...
 • Jan Hus zemřel 3.3.1963 ...
 • Jan Hus pracoval na konzervatoři...
 • Přijímání podobojí je, že se přijímalo ve dvou ...
 • Mistr Jan Hus byl mistr a proto dával odpustky zadarmo ...
 • Jsem velký ojevitel ...
 • Rumcajs se oženil s Mamkou ..
 • Ostrov u Itálie se jmenuje Cicílie ...
 • Prase má speciálně vyvinutý rypák ...
 • Les je zásobárnou vody a větru ...
 • Všežravec je živočich, který žere všechno, co mu chutná ...
 • V lese roste kovadlinka vonná ...
 • Zuby se čistí kartáčkem a pastáčkem ...
 • Taťka staví plot, tak budeme mít spoustu léčivých pilin ...
 • Rostlinné stupně jsou: listnaté lesy, jehličnaté lesy, dřevo tříska ... borovice keč ...
 • Moč se hromadí v močovém měchýři a odchází z těla konečníkem ...
 • Moč se hromadí v ledvinách a odchází z těla formou stolice ...
 • Labe pramení do Vltavy ...
 • Jezero je velká plocha zalitá vodou ...
 • Povodí je kličkovaná cesta, kde teče voda ...
 • U nás máme louky, ale v Praze mají parkety (parky).
 • Co je to KRNAP? - Krkonoše na Polabí
 • Co je to KRNAP? - Krkonoše a Pec pod Sněžkou
 • Mezi jehličnatými a listnatými stromy je takový rozdíl, že ovocné stromy nemají šišky ...
 • Doplň správně: Proč chodí vaše babička s (hůl) - s hulí ...
 • To zas bude doma sex mazec ...
 • Instalatér je pán, který instaluje hry do počítače ...