Masopust ...

16.02.2021

... jak ho slavily jednotlivé třídy. Bohužel letos každý po svém. Zatímco distanční ročníky si mohly tak leda namalovat obrázek, my prezeční školáci jsme si to užili trochu víc, někdo tvořil a u někoho to vypadalo trochu jako karneval v Riu...

Masopust (lidově ostatky, fašank, voračky, voráčí, končiny či obecně karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou.