Tři až čtyři králové

06.01.2021

... ve skupinkách se třídou potulující ... a ač někteří na korunce Baltazar či Melichar psáno měli, všichni to byli pěkní Kašpaři. A dary? Žádné nepřinesli. Jen sami jsou to pěkní dárečci. Jen hleďme na ně - Pavláč, Jardáč, Jonášáč ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .