Robotics

18.06.2021

Josef a Karel Čapkovi by se nejspíš zaradovali. Jeden to slovo vymyslel a vnuknul druhému, aby jej použil ve svém románu. Tedy Robot. Robotics slouží nako přenesený výraz pro cokoliv sloužícího člověku sloužícího a přitom pracujícího nezávisle na něm. Stačí čidla, pohonná jednotka a hlavně - programování. Pod vedením pana Hanuše si to starší žáci vyzkoušeli na programovatelných robotických hračkách. Poskládáš jako lego, umístíš motorek, řídící jednotku a čidla a z obyčejné hračky se stává robo-hračka.