JEDOV 2023

01.07.2023

a sním již tradiční "upálení" školní roku. Co víc dodat? Snad jen to, že děkujeme všem přítomným nápomocným za jejich velký přínos pro zdrárný průběh celé akce a všem dětským účastníkům popřát krásné prázdniny, Někteří dospělí nás, společně se svými dnes odcházejícími dětmi, doprovázeli svojí nezištnou a obětavou pomocí po dlouhé roky a patří jim náš velký dík.