Domů, do Prahy ...

29.01.2023

Dozněla poslední věta představení a reflektory zhasly v sále. Tedy jeden v naší malé tělocvičníčce, kde se v sobotu 28. ledna odehrálo školní představení pro rodiče a veřejnost. Účast byla hojná a jsme za to rádi. Každá třída připravila a také předvedla kousek svého umu a potlesk a veselí plnilo sál. Nejen to. I vůně svařeného vína a vařených párků linoucí se z Hospody na severní točně. Poděkování patří třem eskymačkám v akci, pohotové fotografce i všm, kteří se na akci podíleli.