Dolna - den pro přírodu

23.06.2023

Den pro přírodu, dnes již s pořadovým číslem patnáct. Úctyhodný počet výprav za poznáváním květeny a zvířeny krásné lokality Dolna. A po patnácté také velký dík Petrovi, Janě, Honzovi, Jardovi, Martinovi, Marcele .... zkrátka všem, kteří se o tuto lokalitu zasloužili při jejím vzniku, existenci a kteří pro nás již patnáctkrát uspořádali zajímavbé dopoledne v přírodě.