Deník jednoho stromu

23.06.2022

Na podzim si žáci pátého ročníku vybrali strom v blízkosti svého bydliště. Dali mu jméno a několikrát ho v průběhu roku navštívili, vždy za jiným účelem. Dělali frotáž kůry a listů, pozorovali živočichy v okolí stromu, sledovali, jak strom shazuje listy či rozvíjí své pupeny, rodí plody... Psali stromu i básničku či dopis... Výsledky své práce a pozorování zaznamenávali na jednotlivé listy, které na konci školního roku sešili v knihu - Deník jednoho stromu.