72 hodin pro lidi a přírodu

18.10.2021

Přesně tolik času měli dobrovolníci, k zapojení se do celostátní akce stejného názvu. Cílem bylo věnovat alespoň část z toho času mezi pátkem 15. a nedělí 17. října bohulibé činnosti ve prospěch druhým lidem nebo životnímu prostředí. Náš cíl byl jasný a tradiční. Aby se nám lépe v naší školičce pobývalo, uklidíme si ji kolem dokola. A úklid probíhal opravdu intenzivně. Větve a posekanou trávu, které zanechali pánové pracující pro OÚ a my jim za to děkujeme, jme snosili a svozili na hromadu, chodníky se skvějí čistotou, neb jsou odpleveleny a zameteny. A největší bonus? Radost z dobře vykonané práce.