Organizace školního roku

organizace školního roku 2018/2019

  • Podzimní prázdniny:     29. - 30. října 2018
  • Vánoční prázdniny:       22. prosince 2018 - 2. ledna 2019
  • Pololetní prázdniny:      1. 2. 2019
  • Jarní prázdniny:            4. – 10. března 2019
  • Velikonoční prázdniny:  18. – 19. dubna 2019
  • Hlavní prázdniny:          29. června - 1. září 2019
 
 
POZOR – Žáci se do školy vpouští v 7. 30 hodin, škola se uzamyká v 745 hodin, vyučování začíná v 800 hodin. Žáci musí být nejpozději 10 minut před začátkem vyučování ve třídě. Respektujte prosím tyto časy, aby nedocházelo k organizačním potížím a narušování výuky.