Granty

Probíhající

 

- název projektu a registrační číslo projektu: Moderní formy výuky ZŠ Rapotice; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001004

- stručný popis, např.: činnost Klubu zábavné logiky a Čtenářského klubu

Od 1. 9. 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 276 432 Kč hradíme tyto aktivity: činnost Klubu zábavné logiky a a deskových her a Čtenářského klubu

 

Ukončené

- název projektu a registrační číslo projektu: S jazyky se neztratíme; reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1789
- název projektu a registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách; reg. č. CZ.1.07/1.04.00/21.3743