Kolo štěstí

Formou motivace a také trochu výchovným prostředkem je zavedení školního institutu pravidelného hodnocení každého žáka za období dvou týdnů.

 

PRAVIDLA

 • možnost točení kolem štěstí se vztahuje na všechny žáky ZŠ Rapotice
 • sledovaný cyklus je období dvou školních týdnů
 • vyhodnocení cyklu probíhá zpravidla v pátek v průběhu posledního dne cyklu
 • odměny získané točením kolem štěstí se uplatňují v následujícím období

 

… CO lze získat?

 1. Možnost sedět celý následující týden s vybraným spolužákem za podmínek nevyrušování a neovlivnění školního výkonu
 2. Věcná odměna – školní potřeba
 3. Odpuštění jednoho zapomenutí školní pomůcky nebo domácího úkolu s podmínkou doplnění
 4. Jeden bezplatný pobyt u PC v rámci klubu internet
 5. Odpuštění zvoleného (vyučujícím svoleného) domácího úkolu v následujícím období
 6. Věcná odměna – pamlsek nebo hračka
 7. Možnost smazání jedné nepodařené známky v následujícím období

                    P – prémie = možnost výběru kterékoliv odměny 1 – 7

 

… ZA CO lze získat?

 1. Bez zapomenutí úkolů a pomůcek
 2. Bez řešení kázeňských prohřešků
 3. Za kultivované stravování ve školní jídelně a konzumaci přiměřených porcí
 4. Za udržování pořádku v osobních věcech
 5. Za udržování pořádku v prostorách školy
 6. Neporušení žádného z bodů školního řádu

Toto je třeba dodržovat v celém průběhu posuzovaného období, přičemž je možno maximálně tři krát pravidlo porušit, aby nárok na točení zůstal zachován.

 

… a NAVÍC …

 • Neporuší – li žák během celého posuzovaného období žádné z pravidel ani jednou, získává písemnou pochvalu, která slouží při hodnocení žáka na vysvědčení.
 • Poruší – li žák během celého posuzovaného období některé z pravidel více než sedmkrát, je mu uděleno písemné napomenutí, které slouží při hodnocení žáka na vysvědčení.

 

A pokud jsi možnost zatočit si nezískal, máš zkrátka smůlu nebo o kolečko míň …!