Slunce do škol

rok 2012

  • uzavřena předběžná dohoda s firmou Freitag Project Development o umístění fotovoltaických článků pro výrobu elektřiny na střechu tělocvičny školy o výměře cca 100 m2 za smluvní úplatu
  • schválení přístupového bodu a smlouva o zpětném odběru elektřiny firmou ČEZ
  • uzavření smlouvy s firmou Freitag Project Development
  • montáž FVE
  • od počátku roku 2013 produkují elektrickou enrgii ze slunečního záření a odvádí ji do sítě

 

 

rok 2002

Projekt zaměřený na získává energií z přírodních zdrojů. Sestává z instalace slunečních kolektorů pro ohřev vody a s tím související systém rozvodu vody.

  • podána žádost o dotaci z fondu MŽPČR
  • uzavřena smlouva s dodavatelem projektu
  • potvrzena registrace žádosti na MŽPČR
  • provádění posudku
  • na základě rozhodnutí MŽPČR bylo rozhodnuto o neudělení dotace pro naši školu