Rovná záda

  •                    Vadné držení těla představuje nejčastější ortopedickou poruchu v dětském věku. Je charakteristické kulatými zády. Odstávajícími lopatkami, uvolněným břišním a mezilopatkovým svalstvem a předsunutým držením hlavy. Tyto změny nejsou nevratné, ale pokud se nic nepodnikne, může dojít ke vzniku skoliózy - vybočením páteře do stran, fixaci kulatých zad - tzv. hyperkyfóze. Je zhoršeno rovněž dýchání, protože objem hrudníku je zmenšen a rozsah dýchacích pohybů je omezen. Tyto děti mají malou fyzickou zdatnost, jsou náchylnější k úrazům, respiračním onemocněním, hůře se ve škole soustřeďují a mohou mít horší školní výsledky.

  •                      Při sezení na míči se balancováním páteř vyrovnává. Dochází ke správné aktivaci paravertebrálních svalů a to zejména hlubokých, které   jsou  pro správnou funkci páteře rozhodující. Právě balancováním dochází k odstraňování svalové nerovnováhy (dysbalance) mezi jednotlivými svalovými skupinami. Současně se přirozeným způsobem posilují ty zádové svaly, které jsou ochablé. Při optimálním působení zádových svalů dochází k rovnoměrnému zatížení kloubních spojení mezi jednotlivými obratli, což snižuje riziko bolesti zad a umožňuje správnou funkci kloubního pouzdra.

  •                 Optimalizace: svaly – klouby – CNS umožňuje i zkvalitnění  pohybové koordinace. Větší pohybová obratnost se projevuje nejen v hodinách  tělesné výchovy, ale i při psaní, protože to představuje jeden z vrcholů jemné morotiky. Obdobné výsledky se dostaví i u čtení, které je rovněž projevem jemné motoriky mluvidel. U hyperaktivních dětí se odventilovává hyperkinetický přetlak.       

  •   Literatura: S. Thierelderová, N. Praxl - Cvičíme s gymnastickým míčem;  J. Pechová - Cvičení pro zdraví s balančními míči