Kolouš

 

Se záměrem naplňování cílů dopravně výchovných především a také jako výlety poznávací s duchem sportovním probíhaly v letech 2003 až 2010 s vynechávkou v roce 2007 cyklotoulky po malebném okolí naší obce.

 

 

  • 2003 - do Ketkovic - cesta přes Sudice do Ketkovic, návštěva ZŠ Ketkovice

 

  • 2004 - do Kralic - cesta přes Sudice, Lesní Jakubov, Lhotice, návště památníku Bible kralické

 

  • 2005 - okruh Ketkovice - Lukovany - Vysoké Popovice - úkoply jízdy zručnosti v Lukovanech na hřišti, návštěva ZŠ Vysoké Popovice

 

  • 2006 - na hrad Levnov - cestou stopovaná družstev

 

  • 2008 - k Jakubovské přehradě - cesta přes Sudice, Lesní Jakubov, sportovně branné úkoly v lesích kolem přehrady

 

  • 2009 - k mlýnům na Oslavě - cestou úkoly dopravní výchovy

 

  • 2010 - do Kralic - cesta přes Sudice, Lesní Jakubov, Lhotice, návště památníku Bible kralické, kaple a ZŠ Kralice

 

 

Od roku 2011 jsme jednodenní cyklotoulky KOLOUŠovské nahradili vícedenními pobyty na turistické základně v Jedově s dopravou kolmo - čili Jedov kolmo