Organizace školního roku

organizace školního roku 2020/2021

  • Podzimní prázdniny:     29. – 30. října 2020
  • Vánoční prázdniny:       23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
  • Pololetní prázdniny:      29. 1. 2021
  • Jarní prázdniny:            1. – 7. února 2021
  • Velikonoční prázdniny:  1. – 2. dubna 2021
  • Hlavní prázdniny:          1. července – 31. srpna 2021
 
POZOR – Škola se odemyká v 7. 00 hodin, vyučování začíná v 800 hodin. Žáci musí být nejpozději 10 minut před začátkem vyučování ve třídě. Respektujte prosím tyto časy, aby nedocházelo k organizačním potížím a narušování výuky.
 
 
 
 
Plán akcí ZŠ Rapotice