Granty

Probíhající

 

- název projektu a registrační číslo projektu: Podpora společného vzdělávání ZŠ Rapotice, reg, č. projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009192

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 613.122,- Kč hradíme tyto aktivity:

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

- Projektový den v ŠD/ŠK

- Projektový den mimo ŠD/ŠK

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost

 

Ukončené

- název projektu a registrační číslo projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání v Rapoticích; reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003657
- název projektu a registrační číslo projektu: Moderní formy výuky ZŠ Rapotice; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001004
- název projektu a registrační číslo projektu: S jazyky se neztratíme; reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1789
- název projektu a registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách; reg. č. CZ.1.07/1.04.00/21.3743