Sportoviště

tělocvična školy

Krom využití tělocvičny školou je možno ji využívat také pro provozování sportovních či nesportovních aktivit organizovaných spolky, oddíly nebo sdruženími.

Podmínky k možnosti využívání jsou:

  • uzavření smlouvy mezi školou a oddílem, sdružením nebo uskupením
  • soustavné dodržování podmínek smlouvy

 

Využití telocvičny mimoškolními aktivitami - 2016/17
pondělí

Rodiče s dětmi

17.00 - 18.30

 

úterý

Ženy

18.00 - 19.00

Stolní tenis

19.00 - 21.00

středa

 

 

 

čtvrtek

 

 

Stolní tenis

18.00 - 20.30

pátek

 

 

 

sobota

 

Stolní tenis - soutěže

dle rozpisu soutěží

neděle

 

Stolní tenis - soutěže

dle rozpisu soutěží

 

školní hřiště

Školní hřiště, jako plochu veřejně přístupnou od května do října, je možno využívat k sportu i odpočinku za podmínek dodržování provozního řádu školního hřiště umístěného u vchodu na hřiště z ulice Školní. Vstup od ulice Hlavní slouží pouze pro personál školy a nelze jej ke vstupu na hřiště používat.

provozní řád školního hřiště