PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

a slovu vážení přikládám v současné době opravdu velkou váhu. Jenom díky Vám, Vašemu mimořádnému úsilí a trpělivosti, bylo možno tento školní rok úspěšně zvládnout a dokončit. Bylo to pro nás všechny nové a nepoznané, ale společným silami jsme dosáhli úspěchu. Pro nás je to práce, pro Vás to byl mimořádně nelehký a fyzicky i psychicky náročný úkol. Za to Vám patří náš obdiv a dík.

Přeji Vám, ať Vám to letní měsíce oplatí a Vy si v klidu a pohodě odpočinete a v nastávajících dvou měsících Vaše děti užijete z té stránky dovolenkově radostné, bez pracovního vytížení. To nás jistě čeká od září opět zas a znovu, ale na to jsme už zvyklí a já se těším na další skvělou spolupráci s Vámi.

Děkuji Vám moc.

 

… a ještě malé doplnění k vydávání vysvědčení. Přestože opět nastala změna a informace od našeho pana ministra proběhly médii v tom smyslu, že všichni půjdeme pro vysvědčení hromadně, jenom si před tím vystojíme frontu na dekontaminaci a odevzdání prohlášení … u nás platí naše původní verze: chodící do školy = vysvědčení mezi 8. a 9. hodinou, doma se vzdělávající = vysvědčení mezi 9.30 a 10.30 hod.

 

 

Než zazvoní naposledy ...

Vážení rodiče, způsob průběhu druhé půle školního roku byl poněkud nešťastným. Konec se blíží a nás v něm čeká už jen málo pokračujte zde

 

 

Kdo se chce ještě "zbavit" dítěte ...

… a poslat ho do školy? Podle včera zaslaného materiálu MŠMT to již lze. Navíc lze nově také opouštět areál školy a jít se projít na bezpečná místa. Pro nás tedy lesy v okolí.

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

aktualizace k 27. 5. 2020

 • ·        Ředitel může (podle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.
 • ·        Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru.

 

 

Po 25. květnu ...

Vážení rodiče, děkuji Vám za včasné zaslání odpovědí týkajících se docházky Vašich dětí do školy po 25. květnu. Do školy nastoupí přibližně polovina dětí.

Jak to bude čtěte zde

 

Podmínkou pobytu ve škole je podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Můžete si jej stáhnout a vytisknout zde nebo jej dostanou děti první den a následně donesou podepsané. Nicméně se s ním dopředu seznamte.

 

 

Provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, důležité datum 25. květen se blíží a s ním i mnoho otázek na Vaší i naší straně.

 

Co zajímá Vás: čtěte zde

 

Co zajímá nás a do kdy to vše potřebujeme vědět:

Naše otázky jsou prosté a není jich mnoho. Odpovědět na ně je potřeba nejpozději do 18. května přes etřídnici do zpráv řediteli školy a za každé dítě zvlášť.

 1. Bude Vaše dítě od 25. května navštěvovat školu?

Je-li Vaše odpověď ANO, pokračujte otázkami 2 a 3.

 1. Bude školu navštěvovat v plném rozsahu nebo zvažujete dřívější vyzvedávání např. po základní části?
 1.  Bude se Vaše dítě, v případě dovážení obědů z Kralic, stravovat ve školní jídelně?

 

Důležité upozornění

Omluvám se všem velice, ale do materiálu jsem zapomněl vložit důležitou informaci týkající se důkladného zvážení účasti ve výuce žákům, kteří patří do rizikové skupiny z těchto důvodů:

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
 
 
 • Chronické onemocnění plic 
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
 • Porucha imunitního systému
 • Těžká obezita 
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 
 • Onemocnění jater  

 

 

etřídnice - podepisování

Vážení rodiče, 

od pondělí tohoto týdne jsme započali se zadáváním úkolů žákům prostřednictvím modulu úkoly. Ukázalo se, že nebyl plně funkční, nebylo možné podepisování splněných úkolů, a také jsme zaregistrovali různé názory na přínos tohoto způsobu zadávání od těch velmi kladných, až po ty velmi záporné. více

 

Co bude ... ? (Nástup do škol)

Vážení rodiče, 

přes množství informací, které se objevují v médiích, dostali jsme až nyní do škol oficiální nástin týkající se možného nástupu dětí do škol. 

Bude-li se situace vyvíjet tak, jak předpokládá připojený text, obešlu Vás v druhém květnovém týdnu upřesňujícími informacemi a dotazníkem.

více

Další možnosti komunikace ...

Vážení rodiče,

dny a týdny rychle ubíhají a šance na otevření škol, jak sami víte z informací v médiích, je ještě daleko, nutnost vést distanční výuku je tedy stále na pořadu dne. Protože se s ubíhajícím časem zvyšuje potřeba kontrol vypracovaných úkolů a případných konzultací, doplňujeme možnosti, jak navzájem komunikovat, o některé další prostředky. více

 

Velikonoční poděkování

Milí rodiče,

přichází Velikonoce, krásné svátky jara. Letos nám je poněkud kazí nepříjemná situace kolem koronaviru, věřím ale, že Vy si je znepříjemnit nedáte. K tomu Vám přejeme my všichni školou povinní mnoho sil.

Je za námi téměř měsíc distanční výuky, která nás ani Vás netěší a docela vyčerpává. Ač by se mohlo zdát, že jsou to prodloužené prázdniny, nejsou. Vpluli jsme do toho všichni bez varování a pomaličku se s touto skutečností učíme sžívat. Není to jednoduché pro nikoho z nás, pro žádnou ze zúčastněných stran. Přesto mohu říci, a z velkého množství zpráv od Vás i vím, že zasílané úkoly zvládáte bezvadně. Za to Vám patří nejen náš obdiv, ale zejména obrovský dík. A buďte bez obav, vše se dožene, není to žádná tragédie.

Vím, že se mezi rodičovskou veřejností v různých částech republiky objevují názory, že se to nedá zvládnout, výzvy a mnohdy i urážky učitelů. Věřte, že „zoufalé“ výkřiky na sociálních sítích k řešení rozhodně nepřispějí. Věřím, že Vy nás za takové zpozdilce nemáte, troufám si dokonce říci, že nás považujete za vstřícné a pomoci ochotné a že tento vztah mezi námi zůstane i do budoucna. My učitelé, přemýšlíme denně o tom, jak nejlépe v těchto dnech výuku vést. Čím déle tato vzdálenost mezi námi a Vašimi dětmi trvá, tím silnější bude potřeba navzájem se přiblížit. Máme Vaše děti rádi, i když někdo tvrdí opak, a práce s nimi nás těší. Nechceme na sebe navzájem koukat pouze skrz obrazovky neosobních zařízení, nechceme data, přejeme si vrátit se k hmatatelné podstatě. Snad se nám to už brzy splní.

A aby to mé velikonoční poděkování bylo trochu víc optimistické … budu rád za Vaše příspěvky, obrázky, videa, cokoliv o tom, jak jste si dokázali doma udělat krásné Velikonoce.

Děkuji a zdravím Vás

Roman Jánský

 

Trvalý příkaz za obědy - pozastavení 

Dorý den. Ti z Vás, kteří provádíte úhrady žákovských obědů trvalým příkazem, prosím, pozastavte je do odvolání.

 

Kdyby došel sešit ...

Dobrý den, i když to zní divně ...
Dostalo se mi informace, že některým dětem dochází sešit nebo pero. Malou zásobu jsem dal dolů k Saši z našeho školního skladu, v případě potřeby si u ní vyzvedněte, co potřebujete.
Tento sortiment by měl být stále skladem také v COOPu v Náměšti.

 

Domácí výuka prostřednictvím ETK

Vážení rodiče, prosím, abyste sledovali elektronickou třídní knihu, kde ode dneška probíhá zadávání úkolů žákům pro práci doma.

 

Opatření související s uzavřením škol z důvodu pandemie

Vážení rodiče,

v souvislosti s vyhlášením pandemie a z toho plynoucího uzavření škol uvádím:

 • Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.
 • Opatření se týká všech žáků atd.
 • Opatření se týká základních škol atd.
 • Opatření platí do odvolání.
 • Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Tiskopisu žádosti potvrzuje škola.

 

Pro nás tato vzniklá situace značí následující:

 • Přímá školní výuka bude po tuto dobu přerušena. Od pondělí 16. března budou třídní učitelé prostřednictvím elektronické třídní knihy zadávat Vašim dětem v omezené míře učivo k probrání a procvičování. Chápeme, že probírat nové učivo doma s dětmi je obtížné, budeme proto volit přijatelně zvládnutelnou míru.
 • Na webových stránkách, facebooku a také elektronickou třídní knihou budete rovněž informováni o aktuálním dění a opatřeních ministerstev školství, zdravotnictví případně vlády týkajících se školní výuky.
 • Těm z rodičů dětí do deseti let věku, kteří si budou chtít zažádat o ošetřovné, jej škola potvrdí. Formuláře jsou k dispozici ve škole. V případě zájmu o toto potvrzení zavolejte nebo napište, připravím jej předem, aby bylo v pondělí možno si jej vyzvednout
 • Školní družina nebude po dobu platnosti opatření v provozu.
 • Školní jídelna nebude po dobu platnosti opatření v provozu.
 • Klub „Odpoledňáček“ nebude po dobu platnosti opatření v provozu.
 • Přítomnost dospělých ve škole bude omezena.
 • Budete-li něco potřebovat, volejte 602 121 523 nebo pište prostřednictvím elektronické třídní knihy příslušným vyučujícím.

 

 

Akce "Mokré plavky" zahájena

A bude pokračovat až do druhé poloviny května, kdy v deseti plaveckých dvouhodinovkách, strávených v plaveckém bazénu v Nové Vsi, spolykáme, kromě chlorované vody, také mnoho z dovedností plaveckých. Prsa, kraul i znak, už je to tak!

 

Kytara a loutna ... a taky flétna ...

... zněly, společně s vyprávěním o těchto nástrojích i dalších zajímavostech kolem hodby, tělocvičnou školy, při koncertu pana Janečka a jeho ruské kolegyně. 

 

Opouštíme maso ... 

... protože je Masopust a od tohoto okamžiku, jak je jistě všem známo, člověk má se tučného jídla, jakož i alkoholu, televize, mobilů a počítačů vyhnouti ... Neberte to tak doslova. Ale masopustní maškary jsou dost dobrý zvyk na to, aby si jeden trochu nezadováděl.

 

Les v zimě = zima v lese ... a my v zimě v lese ...... obohaceni spoustou zajímavých poznatků o lese, zvířatech a jejich životě, v podání pana Bochníčka a paní Svobodové. Trocha poznávacích úkolů, trocha zábavy na zamrzlé kaluži, počasí skvělé, procházka dostatečná ... velká spokojenost okořeněná (oslazená) odměnou za dobrý přístup všech účastníků.

fotogalerie:    Hortová J.    Neklapilová M.    Polehla J.

Reportáž psaná na svahu ...... a to teda táákhle prudkým. No , co se dá dělat? Zima nás letos vypekla a tak jsme za sněhem od naší chatičky Start v Děštném museli dojíždět skibusem na velkou sjezdovku Martu. A to i s paní Neklapilovou (Martou) :-) . Marta si zkrátka zalyžovala na Martě. A my s ní. Byl to pro některé, zvláště ty začínající, obdivuhodný výkon a odvaha spustit se první den z příkrého svahu, když kolem sviští svišti a lyžaři, co už to umí. Ale jen dočasu, za dva dny už umění všech nás rapotických+ bylo na tak dobré úrovni, že jízda z kopce se stala potěšením. Strava prostá, ale chutná a spánek v teple. Co víc si přát?! 

Předvánoční vánočku ... upletenou z copánků několikera divadel, divadýlek a žákovských vystoupení nabídli žáci naší školy k ochutnání všem přítomným - rodičům, prarodičům i ostatním přítomným divákům v sobotu 14. prosince v tělocvičně školy. Nacvičená představení sklidila aplaus, čaj i svařené víno provoněly prostory školy, jarmark nabídl mnoho hezkého vánočního k zakoupení a malá exkurze po škole byla také příjemným zpestření toho pozdního odpoledne. 

Do pekla vede skluzavka ... je to rychlejší a spolehlivější. A to už prý budují dokonce rychlovýtah. To šeptá Davidovi čert do ouška. A taky přidává něco o tom, že už se brzy dočká, jestli budou ti třeťáci zlobit. Vezme je tam prý všechny. I tu Petru. A prvňáci pojedou napřed. Ti dřív proto, že tu skluzavku neucpou. Tak šťastnou cestu. Nebo snad dostanou ještě šanci? Tak slibte, že už budete hodní ...

Polárkový Vinnetou ... přicválal na svém Ilči, jenomže v trochu jiném, nemájovském, podání hereckého souboru divadla Polárka. O dobrodružné, ale hlavně legrační chvilky neby při představení nouze a tak se všichni dost dobře bavili. A zábava pokračovala i po představení. To když herci divadla uspořádali pro děti hereckou dílnu. Hrálo se s vlastním tělem, s emocemi ... tak trochu divadelní školička.

Spalo se ve škole, ale před tím ...

než jsme ulehli do spacáků a usnuli spánkem spravedlivým , proběhly.

 

 

 

... tvořivé dílny a ...

tak jsme si docela pěkně zatvořili. V dílnách keramiky a enkaustiky vznikla nádherná díla a uspokojeni touto prací jsme se odpoledne vydali ku... 

 

 

 ... sázení stromků v lese ... protože ten malý brouček napáchal v lese velké škody, takže je lesu třeba trochu pomoci. Doubků a modřínů jsme tedy vysázeli velké množství a při té práci už jsme pomýšleli na  

 

 

 

... večerní párty!

A ta byla opravdu super. Užili jsme si tance a soutěží a do těch spacáků se lezlo až o půlnoci.  

 

 

 

První bruslák ... pro některé letos a pro některé dokonce v životě. Ale všechno je jednou poporvé. Pěkné svezení, kopec, teda spíš závěj srandy, mokré rukavice, oteplováky i punčocháče a natlučené zadeč.. (však víte). Ale skvělý pocit. :-) 

Gravitace ... to je vám náramný fyzikální zákon. Například přitahuje naše zadky k dlažbě chodníku před brněnským planetáriem. A pročby ne? Venku je ještě krásně a čekání na objednaný program "Tajemství gravitace" si tak můžeme v pohodě ukrátit a přitom si trochu povídat. Až to začne, ten program, dozvíme se v něm spoustu nového dalšího o gravitaci = přitažlivosti zemské a to hodně hustým způsobem (poutavou formou). Bude to 3D film. Paráda!

.72 hodin pro lidi a přírodu ... vyšlo to dobře. Počasí se umoudřilo a my mohli chutě popadnout hrábě, motyčky, škrabky, lopaty a smetáky a pod lehce šimrajícími paprsky podzimního sluníčka opečovat tu naši malou hezkou školičku rapotickou. Někdo vyložený pracant, někdo se chvíli hledal a nakonec i našel a někdo zjišťoval, kterým koncem smeták mete.  Zábava byla, pohyb na čerstvém vzduchu spojený s usilovnou prací utužuje tělo i ducha a hlavně ... neučilo se ... tak to je přece super. Kolečka kmitala, spoustu se jich navozilo na hromádku ... vlastně pořádnou hromadu. A aby taky ne, když na ni odřezané a odstříhané větve přidávala také paní Hortová, které děkujeme. 

Sazka olympijské víceběhání Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A tak začal Aleš K. přípravu na běhání řádnou rozcvičkou a protažením. Tím běháním se myslí běh na 500 metrů, krátký běh šedesátimetrový a T - běh, vše na čas a bodovaně v rámci absolvování disciplín Sazka olympijského víceboje. Počásí přálo, nálady byla dobrá a tak byl druhý školní týden příjemně završen. Děkujeme za pomoc dobrovlníkům z řad rodičů a přátel školy.

... a tak jsme začali ... s tím rokem školním. Všichni se zjevně již nemohli dočkat a plni nových sil a odhodlání vkročili před osmou hodinou ranní do třídy (samosebou až na Marušku B., která si tradičně prázdniny protáhla), aby vyslechli hymnu, projevy, minikoncert starších žáků a hlevně uvítali naše nejmladší spolužáky, žáky prvního ročníku. Z důvodu GDPR jsou jejich jména řazena abecedně a fotografie v nahodilém pořadí. (Někdy je ta nahodilost neuvěřitelně nenahodilá :-))

Vítáme tě do řad školáků Julie Bínová, Elizabeth Černá, Petře Gavroni, Veroniko Hanušová, Nelo Ješinová, Lukáši Krejčí a Sabino Toczková. Ať se Vám ve škole daří a hlavně líbí.

.... a ještě před tím ... přestože se sluníčko schovalo za mrak a ten si vyždímal mokrý kapesník, dostavilo se několik dětí, aby kresbičkou přivítalo začátek školy a prvňáčky.

 

Připravujeme

 • Sběr léčivých bylin, pomerančové a citronové kůry - probíhá
 • Sběr elektrozařízení, baterií a tonerů - probíhá
 • Plavecký výcvik - Nová Ves - březen - 20., 27., duben - 3., 17., 24., květen - 15., 22.
 • Zápis do prvního ročníku - 4. dubna 
 • Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat - preventivní program Policie ČR (4. a 5. ročník) - 15. dubna
 • Chaloupky - Jedlá zahrada a kouzelné byliny - programy centra ekologické výchovy - 23. dubna
 • Dopravní výchova - dopravní hřiště Náměšť nad Oslavou - 7. a 14. 5. (4. a 5. ročník)
 • Žďár nad Sázavou - Zelená hora - památka UNESCO - 13. května
 • Dopravní soutěž družstev (4. a 5. ročník) - Náměšť nad Oslavou - 29. května
 • Dolna - 19. června
 • Jedov 2020 - 23. - 26. června 

Novinky

Informace č. 15 - Les v zimě

20.01.2020 14:27
Informace č. 15 - Les v zimě.pdf (148,6 kB)
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Bezpečně na ulici

Program zaměřený na bezpečnost žáků těch mladších, který upozorňoval na všechna rizika kolem nás.

 

Ilustrátoři

Není to snadné věrně ztvárnit podle předlohy ilustrace slavných autorů. Osobitý výsledek však také není vůbec špatný. 

 

Šikulkové v Odpoledňáčku ...

... tvoří a tvoří. Od podzimu do zimy, od zimy do jara ... Krásné výrobky, posuďtě sami. 

 

Jen tak na bobech ...

... jít se sklouznout nikdy neškodí. Zvlášť, jdyž je ta zima letos na sníh tak skoupá.

 

Palčáky je dobré mít ...

... a to, ikdyž zima nestojí za moc. Tak alespoň ty malované, vystříhané.

 

Loutkáři ...

... dokážou vytvořit loutky doslova jako živé. A ze všeho. Jde to i z papíru a je to docela jednoduché. Zkuste to taky.

 

Lego Robotics

Když postavíž robota a ještě ho můžeš ovládat pomocí tabletu, to se pak přímo nabízí dát si závod. A takový pro čtvrťáky uspořádala agentura Veselé kostky.

 

Sázení brambor a výcvik psů aneb rozloučení s babím létem ...

hrou v lese i na cvičišti, pečením brambor a jedlých kaštanů.

 

Druhy vět ...

... dobrány. Aby se nám z hlavy nevypařily, je třeba to zaznamenat a mít na očích. O to jsme se postarali a páteční pohodičku při tom měli.
 

Prvouka všemi smysly ...

... aby prsty, nos i jazýček nebyly ošizeny. A přitom se o ovoci a zelenině něco přiučíme v rámci učení prvoučného. 
 

Čte se i v lese ...

... a když je tak krásně a les láká, po čtení trochu dovádění.

 

Ilustrátoři 

Když rak skutečně vypadá jako rak a obrázek se zdařil tak, že ke skutečné ilustraci jmá hodně blízko. Tyhle ilustrátorské pokusy si vyskoušeli ti nejstarší ke "Dni knihy" (H. Ch. Andersen - narozen 2. dubna 1805) 

 

Velikonoce ...

... jsou veselé svátky a tak se i v družině zvesela slavilo a tvořilo.