2017/18

         
       
Technici a opičáci        
 
Malování na chodník
(J. Polehlová)
Zahájení školního roku  Totem (P. Žaludová) Klapzubova 11 v Polárce