2005/6

     

valentýnská disco

výlet do Dinoparku

Kolouš 2006 - výlet na kolech

výstava obce ve škole

výstava obrazů M. Kopuletého

zdravověda - dopravní výchova

plavecký výcvik v Nové Vsi

vánoční besídka

zápis do 1. ročníku

pletení bužírek

stavba iglú

taneční kroužek

Mikuláš ve škole

bruslení v Náměšti nad Osl.

divadlo RAPOŠ TV

slavnostní zahájení školního roku

rapo_school open školní turnaj v přehazované

rekonstrukce třídy

exkurze na Chalouky